Tequila

Je Špeciálny destilát, ktorý sa môže vyrábať iba Viac »

 

Červená farba prispieva k svalovému napätiu, rýchlejšiemu tepu a vyššej frekvencii dychu. (diskotéky)

Žltá farba je vhodná pre tmavší interier. Vzbudzuje podľa Jaroslava Hejzlara pocity ľahkosti, jemnosti, priateľstva, slobody, novosti, vývoja, veselia a mladosti.

Zelená farba sa nachádza uprostred farebného spektra a pôsobí k vytvoreniu fyzickej i fyziologickej rovnováhy. Je to farba halových hotelových barov a biliardových stolov. Evokuje dojem sviežosti a vyvoláva radu ďaľších skôr príjemných pocitov.

Modrá farba naopak vyvoláva pocity neskutočnosti a neohraničenosti . V modrom tóne sa nesie kedysi jeden nočný klub. Dojem neskutočnosti povzbudzovalo i stropné osvetlenie pripomínajúce ligotajúcú nočnú oblohu s hviezdami. Spomínam si, že kedykoľvek som do priestoru vstúpil, mal som pocit niečoho nadzemského, vesmírneho. Ostatne tak mal bar i pôsobiť… Modrá farba je vhodná do malch priestorov – vyvoláva pocit diaľky a tak priestor rozširuje.

Hnedá farba je farbou zmesnou, v spektre sa jako taká nevyskytuje. Je to farba evokujúca kľud, bezpečie, triezvosť, serióznosť ale i diskrétnosť. Nadbytočné používanie hnedej farby sa stalo módou v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, kedy sa väčšina nových hotelov vyznačovala práve hnedým interierom. Spomínam si, že som sa raz v Bankoku stretol s asistentom generálneho riaditeľa hotela Sheraton, škótom ktorý v Škótsku prežil snáď len 5 – 6 rokov a zbytok života vlastne trávil v juhovýchodnej Ázii. Len raz sa vypravil na dovolenku do Európy. Spýtal som sa ho, ako sa mu starý kontinent páči. Bez váhania komentoval: páči. Ale všetky hotely sú hnedé. To ma deprimovalo.

farba-bar

Gastronomická pozícia piva a jeho využitie v menu

pivny-sklad

Pivo je veľmi variabilný nápoj a zaraďuje sa na pozíciu aperitívu. Je vhodný doprevádzať chody v menu počnúc predkrmom, najpozdejšie však polievkou a  končiac dezertami. Miesto digestívu sa niekedy vhodné veľmi silné tmavé pivá, nie príliš chladené.

Pivo v anatómii miešaných nápojov

Pivo jako súšasť miešaných nápojov sa vyskytuje  skutočne len ojedinele a podobá sa v tom tak trochu révovému vínu. Ako príklad nie mnoho úspešnejších a publikovaných receptúr možno uviesť long drink Churchill (Campari + Pilsner Urquell v pomere 1:1) či kompozíciu rovným dielom silného svetlého piva a paradajkového džúsu.

Skladovanie piva

Pivo sa “rozbije“ prudkými teplotnými zmenami a priamym pôsobením slnečných lúčov; jeho aróma ľahko porušuje nevhodné vône až pachy, styk s kovovými časťami výčapného zariadenia (vrátane vedenia z pivnice); kvalita klesá prudko pri strate sýtenia oxidom uhličitým. Z toho vyplíva, že pivnica sa musí vyznačovať stálou teplotou (7 – 10 °C), primeranou relatívnou vlhkosťou vzduchu, musí byť zbavený iných produktov vône (napr. zeleniny) a udržiavaný v úzkostlivej teplote.

 

Vlastnosti piva

Pivo môžme rozdeliť podľa jeho vlastností:

Ale – pôvodne britské pivo – používa sa vrchné kvasenie. Rôzna farba i stupňovitosť, ovocná chuť.

Bock – silný ležiak – výnimočne silný ležiak  sa označuje obvykle jako Doppelbock.

Lager – označenie pre pivo vyrobené spodným kvasením – “ležiak“.

Lambic – belgické pivo, reprezentant piva pri ktorom bola použitá sila “divoké kvasinky k spontánnemu kvaseniu.

Porter – vrchne kvasené pivo, väčšinou úplne čierne, chuťovo veľmi výrazné.

Stout – takmer čierne pivo , produkt vrchného kvasenia, často sladkasté.

Weizenbier – pšeničné pivo obvykle nemeckého pôvodu.

Sol je dnes najpredávanejšie pivo v Mexiku. Bolo prvýkrát varené v roku 1899 pivovarom Moctezuma. Sol jejednou zo značiek s najrýchlejšie rastúcim exportom. Predáva sa na 5 kontinentoch sveta a je najpredávanejšie importované pivo z Mexika v Anglicku, Nemecku a ďalších európskych štátov. Jedná sa o zlatý ležiak s jemnou lahodnou chuťou a je k dostaniu v typických dlhokrkých fľašiach z číreho skla, ktoré je potlačené motívom vychádzajúceho slnka.

Desperados je špeciálne pivo, ktoré je varené tradičným spôsobom s pridaním prírodnej arómy tequily. Toto pivo je varené vo francuzskom pivovare Fischer a je plnené do priehľadných fliaš s potlačou v mexických národných farbách alebo do politrových plechoviek. Ako jedno z mála pív sa teší rovnako popularite u mužov i žien. Pivo ako veľmi variabilný nápoj – sa zaraďuje na pozíciu aperítivu a ako nápoj je vhodný sprevádzať chody menu počnúc predkrmom, najneskôr však polievkou a končiac chodom pred dezertom. Miesto digestívu je vhodná veľmi silné tmavé pivá, nie príliš chladená.

ale

Výroba piva

Produkcia piva začína výrobou sladinky. Sladinka je v podstate voda v nej sú rozpustené látky zo sladu. Aby sa toho dosiahlo, slad sa rozomelie v tzv. šrotovníku. Slad, ktorý obsahuje mj. i enzým diastázu, sa potom umiestni do vystieracej kade, kde sa k nemu pridá voda. V rmutovacom kotli sa zmes uvedie po častiach k teplote okolo 70 °C. Pri tejto teplote sa škroby pôsobením diastázy odbúrajú na jednoduché cukry, ktoré sa rozpustia vo vode a doslova ju osladia. Tak sa získava sladinka, ktorá po filtrácii prečerpá do mladinkového kotla.

V kotli sa k sladinke pridá chmeľ a zmes sa asi hodinu povarí. Teraz je treba mladinku ochladiť na tpelotu, ktorá je prijateľná pre kvasinky. Pomocou chladiacich štokov a neskôr sprchových chladičov sa dosiahne tpelota 4 – 5 °C, za ňou je možné prepustiť mladinku do spilky, kde bude kvasiť.

Drevené kvasné kade sú uložené v pivničných miesnostiach, kde sa udržuje teplota  4 – 5 °C. V nich sú k mladinke pridané kvasnice. V nasledujúcich 6 – 14 dňoch prebehne hlavné kvasenie.

Po jeho skončení sa mladé pivo prepustí do ležiackej pivnice. V nej sa pri teplote 1 – 2 °C pod uzavrením pivo zvoľna dokvasí. Vznikajúci oxid uhličitý sa vstrebá do piva a dáva mu chuť.

Po skončení tejto operácie sa pivo stáča cez filtre  do fliaš, sudov či tankov vždy však pod tlakom, aby sa nepenilo a neztratilo oxid uhličitý a taktiež i svoju kvalitu.

Popísaný postup je príznačný pre štandardné svetlé pivo 12°. Pri výrobe rady pív dochádza k odlišnostiam, ktoré sa prejavujú v špecifikácii finálneho produktu. Pre rozdelenie tak rozmanité komodity, akou je pivo, môžeme použiť radu hľadísk. Najbežnejšie je delenie na pivá svetlé a čierna. Zhruba platí že svetlé pivá sa vyrábajú za použitia sladu českého a slovenského typu pre tmavé pivá sa používa slad bavorského typu.

U nás sa rozlišujú aj pivá podľa extraktu mladiny. Výčapné pivá svetlé i tmavé o stupňovitosti najvyššej 10,5. Ležiaky svetlé i tmavé o stupňovitosti 10,7 – 12,5 a konečné pivá svetlé i čierne – niekedy označované ako špeciálne z mladiny o extraktu 12,7 – 20,5°.

Pivo môže kvasiť buď tzv. spodným kvasení pri ktorom sa mladinka ochladzuje, aby dobre prekvasila alebo tzv. vrchným kvasením, ktoré prebieha za tepla a kvasinky rôzneho druhu sa pridávajú postupne. Môže ovšem kvasiť i tzv. spontánnym kvasením, kedy sa využíva “divokých mikroorganizmov, ktoré sa k mladinke dostanú na spilke a kedykoľvek neskoršie.

chmel